Danscentrum Väst

Danscentrum Väst (DcV) är en centrumbildning för de fria professionella utövarna inom dansområdet. Vi arbetar med daglig träning, kultur- och arbetsmarknadspolitiska frågor, information, förmedling samt rådgivning. DcV arbetar med att utveckla arbetsmarknaden och infrastrukturen för de fria danskonstnärerna inom dansområdet.

Våra medlemmar arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. De arbetar främst med dans som scenkonst, men även som danspedagoger samt med föreläsningar och workshops.

DcV arbetar för att stärka danskonstnärernas villkor genom att erbjuda service till medlemmarna i form av tillgång till daglig träning, dansstudio och förmedling. Vi representerar och företräder våra medlemmar i olika sammanhang: på utbudsdagar och mässor, via utställningar och genom andra informationsinsatser.

Juridiska medlemmar