Ytterligare 500 miljoner i stöd till kulturen

Regeringen meddelade idag att ytterligare 500 miljoner kr avsätts till kulturen avsedda för krisstöd t. o. m februari 2021. Regeringen redogjorde också för hur miljarden, som aviserades i budgetpropositionen för 202, ska fördelas till kultursektorn. Besluten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Från 2021 års kulturbudget kan 150 miljoner kr användas till en förlängning av krisstödet för inställda och uppskjutna kulturevenemang under de sista månaderna i år. Fördelningen görs utifrån erfarenheterna av vårens, sommarens och höstens stödpaket. Mot bakgrund av de stora behoven i kultursektorn är utgångspunkten att medel fördelas tidigt under 2021.

läs mer från regeringens pressträff här https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/fordelning-av-en-miljard-kronor-i-stod-till-kulturen-2021/